ROTIREA ACEASTA…

Rotirea aceasta se face în sens de ceasornic,

Rotirea aceasta se face în aerul crud de pe stâncă;

Lumina ce-abundă spre mine se face un câmp

Ce se-așează alene sub picioarele mele.

Rotirea aceasta e-odată cu globul

Ce-nvârte cu el miliarde de vieți,

Rotirea aceasta o face norodul

Tot alergând chinuit, obosit de povești.

Rotirea aceasta se face în graba

Secundelor reci ce trec nesimțite;

Se face în miezul pieirii de viață

Și-a slabelor visuri pierdute-n genune.

Rotirea aceasta se-nvârte în mine

Ca un imens giroscop de lumini și oglinzi;

Se face în grabă, se face pe fugă,

Se face mințind că totu-i alene, dormind, liniștit.

Și vine și noaptea, rotirea persistă,

Și totul devine un cerc, circular,

Dreptunghiul-i un ou, pătratu-i un măr,

Și-n cerc mă rotesc… în cerc… în cerc… în…