ACASĂ

Acasă sunt în carte;

În fiecare rând peste care trec,

În fiecare literă ce curge domol pe filă.

Acasă sunt în pagină;

În fiecare sunet ce litera îl spune,

În fiecare zid ce din cuvinte-i făurit,

Ce naște monștri sau îngeri, zei, țărani sau doar țărână.

În frază îmi e casa;

Poartă spre noi tărămuri neștiute,

Unde pot fi doar eu sau orișicine:

Făuritor de vieți, prinț, cerșetor,

Distrugător, triumfător sau laș, uzurpator sau demon.

În carte sunt acasă,

În casă sunt doar eu,

Cu miile de vieți trăite-n mii de pagini,

Citite domol, frugal sau ocolit,

Ce nasc temeiuri, și temeri, și îndemnuri…

Acasă sunt în cartea mea, căci eu sunt cartea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s